Reindustrializarea Țării

Reindustrializarea țării, refacerea şi dezvoltarea țării prin inițiativa, munca şi cu capitalurile româneşti

 

Ȋn ultimii 30 de ani industria României a fost pusǎ la pǎmânt, a fost distrusǎ de interese strǎine interesului naţional, din pǎcate cu concursul şi cu complicitatea unor cetǎţeni care au pus interesul personal deasupra interesului naţional. Este nevoie de o strategie de reindustrializare  a ţǎrii, strategie care sǎ porneascǎ de la modalitatea prin care România sǎ poatǎ redeveni o forţǎ economicǎ ȋn Europa şi ȋn lume şi nu a şaptea roatǎ lǎ cǎruţǎ. Acest lucru poate fi realizat prin ȋnfiinţarea unor Fonduri Suverane de Dezvoltare şi Investiţii(FSDI).

 

Dar ce sunt aceste FSDI şi cum pot ele sǎ asigure reindustrializarea ţǎrii, refacerea economiei româneşti şi asigurarea interesului naţional?

Un FSDI este ȋn fapt o societate cu capital integral de stat care pune ȋn practicǎ strategia naţionalǎ de polticǎ internǎ şi externǎ a unui stat, bazându-se pe iniţiativa, munca şi pe capitalurile acelei ţǎri. Atât ţǎrile dezvoltate ale lumii dar şi ţǎrile ȋn curs de dezvoltare au astfel de FSDI prin care ȋşi pun ȋn aplicare atât politicile economice interne cât şi externe ale acelei ţǎri. România nu are ȋn prezent un astfel de fond şi ȋn consecinţǎ este sclava intereselor economice strǎine.

Partidul Forţa Naţionalǎ considerǎ cǎ este obligatorie ȋnfiinţarea a cel puţin douǎ Fonduri Suverane de Dezvoltare şi Investiţii ȋntrucât viitoarele investiţii ȋn sectorul energetic vor trebui sǎ se conformeze obligaţiei de respectare a prevederilor legislaţiei europene referitoare la liberalizarea pieţelor de gaz şi electricitate prin separarea producţiei de distribuţie, care prevede cǎ  trebuie sǎ fie asiguratǎ separarea proprietăţii între companiile de producţie de energie electrică şi cele de transmisie – “ownership unbundling”.

Fondurile Suverane de Dezvoltare şi Investiţii pot acționa ca factori de atenuare a riscurilor naturale contribuind la o bază de capital mai stabilă și la o volatilitate sistemică redusă. Fondurile Suverane de Dezvoltare şi Investiţii pot deveni investitori importanți în economia naţionalǎ şi chiar globală. Ele nu sunt doar o sursă de capital, ci și instrumente de politică internǎ şi externă. Totodatǎ, astfel de fonduri pot fi utilizate atât pentru dezvoltarea pieţei de capital cât şi pentru realizarea unor proiecte mari de investiţii. De asemenea, fondurile pot fi utilizate pentru a controla strategic companii importante din sectoare cheie, cum ar fi piaţa de capital, telecomunicațiile, energia, infrastructura, inteligenţa artificialǎ, etc. Practic, cele douǎ FSDI(sau mai multe) nu vor fi fonduri alternative ci complementare. Ele vor trebui sǎ coopereze şi sǎ-şi coordoneze acţiunile şi strategiile pentru a-şi putea atinge obiectivele şi astfel sǎ contribuie la asigurarea interesului naţional.

Scopul acestor FSDI este de a asigura implementarea strategiilor de reindustrializare a ţǎrii şi a politiciii de investiţii ȋn economia româneascǎ.

Obiectivele acestor FSDI sunt:

–     Reindustrializarea ţării, refacerea şi dezvoltarea ţării prin iniţiativa, munca şi cu capitalurile româneşti;

–     Dezvoltarea pieţei de capital din România, condiţie obligatorie pentru stimularea transferului capitalului românesc de la cei care deţin capitalul(ȋn conturi la bǎncile din România) cǎtre investiţii ȋn economie(cǎtre cei care au nevoie de finanţare – companii şi/sau instituţii ale statului)

–     Respectarea şi promovarea intereselor româneşti interne şi externe;

–     Recâştigarea şi consolidarea independenţei economice şi politice a României.

Partidul Forţa Naţionalǎ propune ȋnfiinţarea  a douǎ FSDI, cu urmǎtoarele caracteristici:

–     Capitalul iniţial va fi constituit şi vǎrsat integral ȋn numerar;

–     Valoarea capitalului iniţial va fi de minimum 5 miliarde lei pentru fiecare fond ȋn parte;

–     Resursele financiare necesare acoperirii vărsămintelor în numerar pentru constituirea capitalului iniţial al celor douǎ FSDI vor fi asigurate printr-o emisiune de titluri de stat cu urmǎtoarele specificaţii:

  • Vânzarea titlurilor de stat destinate obţinerii sumelor de bani necesare ȋnfiinţǎrii celor douǎ FSDI sǎ se efectueze pe piața primară administrată de Bursa de Valori Bucureşti reglementată şi supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin subscripție publică.
  • Ȋn acest mod vom stimula populaţia sǎ investeascǎ prin intermediul pieţei de capital, rezultatul imediat şi concret fiind creşterea semnificativǎ a numǎrului de conturi individuale deschise la Bursa de Valori Bucureşti şi implicit a a lichiditǎţii. Totodatǎ, aceastǎ operaţiune se va constitui ȋn cea mai amplǎ acţiune de educaţie financiarǎ adresatǎ persoanelor fizice din Români şi de sprijinire a pieţei de capital din România, cu efecte vizibile imediat:

–     creşterea semnificativǎ a numǎrului de conturi individuale deschise la Bursa de Valori Bucureşti dar şi a lichiditǎţii acestei pieţe;

–     un numǎr semnificativ de persoane fizice vor avea acces la dobânzi mult superioare celor oferite de bǎncile existente ȋn prezent pe piaţǎ;

  • Ulterior ȋncheierii operaţiunilor de plasare a titlurilor de stat pe piaţa primarǎ, tranzacționarea titlurilor de stat se va realiza pe piața secundară, administrată de Bursa de Valori Bucureşti reglementată şi supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Astfel, investitorii nu trebuie sǎ aştepte data scadenţei pentru a dezinvesti, ci pot face acest lucru oricând doresc pe parcursul perioadei stabilite pentru respectiva emisiune şi vor avea posibilitatea sǎ se familiarizeze şi cu celalte instrumente financiare oferite de piaţa de capital.

 

Odatǎ ȋnfiinţate aceste FSDI, ele vor fi vehiculele financiare prin care pot fi atrase sumele de bani necesare reindustrializǎrii ţǎrii şi realizǎrii unei infrastructuri de transport moderne, de ordinul zecilor de miliarde de euro. Singura condiţie pentru ca aceste FSDI sǎ-şi atingǎ scopul şi obiectivele propuse este ca implementarea strategiilor sǎ fie fǎcutǎ apelând la profesionişti, punând pe primul loc valoarea profesionalǎ a persoanelor şi nu apartenenţa acestora la un partid sau altul.