Recâştigarea controlului României asupra resurselor naturale

Bogăţiile de orice naturǎ ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice a statului român.

Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate doar companiilor al cǎror capital social este deţinut ȋn proporţie de cel puţin 51% de cǎtre cetǎţeni români sau de cǎtre statul român ȋn mod direct sau indirect.

De asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică. Exploatarea acestora va putea fi efectuatǎ doar de cǎtre companii cu capital românesc ȋn proporţie de cel puţin 51%.