Infrastructura de transport

Elaborarea şi implementarea unui plan modern care să aducă România pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte infrastructura de transport

Partidul Forţa Naţională propune un concept inovator ȋn ce priveşte infrastructura de transport din România, concept bazat pe integrarea tuturor reţelelor de transport ȋntr-un masterplan care să asigure interconectarea la nivel naţional şi european a tuturor serviciilor de transport atât ȋn ce priveşte transportul de persoane cât şi a celui de marfă. Propunem elaborarea acestui masterplan prin cooperarea tuturor asociaţiilor profesionale şi patronale şi a tuturor specialiştilor care doresc să-şi aducă aportul în realizarea celei mai moderne reţele de transport din Europa. Acest masterplan trebuie sǎ conţinǎ toate detaliile tehnice, juridice, funcţionale şi de interconectivitate a diverselor reţele de transport, indiferent de specificul lor: transport terestru auto, feroviar și feroviar de mare vitezǎ, transport maritim, fluvial şi instalaţii portuare, transport aeronautic şi instalaţii aeroportuare, ȋn fapt un transport bazat pe tehnoligii inteligente, care sǎ ofere cetǎţenilor români economisirea celei mai importante şi mai valoarose resurse din lume: timpul.

 

Oferta Paridului Forţa Naţionalǎ este una inovotare, pornitǎ de la analiza vieţii de zi cu zi a cetǎţeanului român. Cu toţii pierdem ore ȋntregi din viaţǎ, ȋn fiecare zi, ȋn drumul nostru de la domiciliu spre locul de muncǎ, spre destinaţii de vacanţǎ sau pentru a ȋncheia contracte de afaceri. Prin realizarea unei infrastructuri integrate şi interoperabile, partidul Forţa Naţionalǎ vǎ va asigura mai mult timp pentru al petrece cu familia, cu copii cǎrora trebuie sǎ le asiguraţi o educaţie bazatǎ pe valorile tradiţionale, pentru promovarea culturii şi educaţiei creştine indiferent de cult, mai mult timp pentru dezvoltarea personalǎ, pentru culturǎ, pentru sport, pentru sǎnǎtate, pentru distracţie ȋmpreunǎ cu prietenii şi nu ȋn ultimul rând mai mult timp pentru dezvoltarea personalǎ a fiecarui cetǎţean, scopul final fiind acela de a asigura unitatea tuturor cetǎţenilor indiferentent de naţie, religie, sex şi alte diferenţieri. Paridul Forţa Naţionalǎ este ȋmpotriva oricǎror acţiuni care duc la divizarea şi dezbinarea cetǎţenilor României, la distrugerea credinţei şi tradiţiilor, la promovarea discordiei ȋntre tineri şi vârstnici, ȋntre cetǎţenii rǎmǎşi ȋn ţarǎ şi cei care şi-au ȋncercat norocul ȋn alte ţǎri, ȋntre diverse naţii şi ȋntre diverse confesiuni religioase, ȋntre bine şi rǎu, ȋntre valori şi nonvalori naţionale. România este o ţară binecuvântatǎ de Dumnezeu. Avem bogǎţii materiale şi spirituale pe care nu le are nicio altǎ ţarǎ din lume şi nu trebuie sǎ cerem pomeni de la nimeni.

 

Partidul Forţa Naţională are profesionişti capabili să asigure finanţarea ȋntregului masterplan integrat privind realizarea celei mai performante reţele de infrastrucuturǎ din Europa şi avem exemple ȋn istoria noastrǎ cǎ se poate sǎ fim cea mai importantǎ naţiune din Europa.