Dezvoltarea sectorului agricol

Dezvoltarea sectorului agricol. Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din România doar pentru cetățenii români sau pentru persoanele juridice a căror capital este deţinut în proporție majoritară de cetățeni români

Sectorul agricol din România a fost supus sistematic dupǎ 1989 unui atac al forţelor strǎine şi a celor interne aservite intereselor strǎine, având ca scop distrugere familiei ţǎrǎneşti şi a fermelor tradiţionale româneşti dar şi acapararea unor suprafeţe imense de terenuri agricole de cǎtre strǎini şi obligarea tǎranului român la a migra spre zonele urbane sau ȋn strǎinǎtate.

Este deosebit de importantǎ refacerea, sprijinirea şi subvenţionarea fermelor tradiţionale româneşti, a fermelor familiale mici şi mijlocii. Totodatǎ trebuiesc create programe de sprijinire a asocierii producǎtorilor agricoli ȋn cooperative agricole şi de acordare de subvenţii pentru produsele agricole biologice.

Vom instaura prin lege dreptul de proprietate asupra oricǎrui teren aflat pe teritoriul României doar pentru cetǎţenii români sau pentru persoanele juridice a cǎror capital este deţinut ȋn proporţie majoritarǎ de cetǎţeni romǎni.

Reȋnfiinţarea Bǎncii Agricole ca structurǎ economicǎ financiarǎ dedicatǎ ȋn principal finanţǎrii activitǎţilor agricole şi ȋn special asigurǎrii serviciilor financiar bancare pentru ţǎranii români.